Hem

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Just nu driver Resurscentrum Integration två utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra för barn och ungdomar med uppehållstillstånd eller ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

Informationsmaterial

Under 2014 producerade vi ett informationsmaterial om Sverige samt en metod- och materialbok för personal och en arbetsbok för barn. Vi har även tagit fram en handbok för vuxna som möter ensamkommande barn och ungdomar och tre olika verktyg som kan förbättra arbetet med de ungdomar som får avslag på sin asylansökan.

Ladda ner våra publikationer » 

Vill du nätverka internationellt?

Vill du vara delaktig i ett nationellt och internationellt nätverk med fokus på vidarebosatta barn och ungdomar? I samarbete med ICMC Europe och the SHARE Project undersöker vi intresset av att vara med och arbeta för att lyfta barnperspektivet lokalt, regionalt och nationellt.

Anmäl ditt intresse här »


Projekt Barnets bästa vid återvändande

Återvändandeprocessen är en väldigt komplex process med många involverade aktörer. För att kunna förbättra situationen för barnen måste vi därför göra insatser som stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess.

Strömsunds kommun driver mellan juli 2017 och juni 2020 projekt Barnets bästa vid återvändande (BBÅ). Projektet ska bidra till ökad kompetens och samverkan inom området och därmed utveckla en mer hållbar återvändandeprocess.

Läs mer om projektet »
Ladda ner vårt material om barn som återvänder »


Karta över asylprocessen »
Dialogkort »
Att söka asyl - handledning »  

KONTAKTA OSS

Har du några frågor eller önskar komma i kontakt med oss? Fyll i kontaktformuläret nedan eller mejla oss på begripligt@stromsund.se

 
 
 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund


Telefon växel 0670-161 00


E-post begripligt@stromsund.se

© Strömsunds kommun, 2019

Vi använder cookies